Archief

2019-2020
Praeses: Brent Geurts
Vice-praeses: Laura Kempeneers
Quastor: Wesley ‘Janus’ Vaes
Ab-actis: Hanna ‘Fermu’ Bongaers
Schachtenmeester: Astrid ‘Manga’ Martens
Schachtentemmer: Bonnie Smits
Vertor: Arne ‘Tortuug’ Craeghs
Praetor: Wiktoria Komorowska
Bacchus: Kenny ‘Poesjoep’ Boers
Media: Hannah ‘Ruebi’ Thieren
Sport: Leen Cuypers
Ontspanning: Robin Sterckx
Educa: Lindsey Vaes
Mentor: Mark ‘Papa Beer’ Morhaye
P.R.: Katrijn Paumen

2018-2019
Praeses: Astrid ‘Manga’ Martens
Vice-praeses: Jente ‘Têtai’ Gillot
Quastor: Lindsey Vaes
Ab-actis: Laura Kempeneers
Schachtenmeester: Jorge Bosch
Schachtentemmer: Wesley ‘Janus’ Vaes
Vertor: Jirka Gerlo
Praetor: Hannah ‘Ruebi’ Thieren
Bacchus: Tibo ‘Raszk’ Claes
Media: Arne ‘Tortuug’ Craeghs
Sport: Robin Sterckx
Ontspanning: Wiktoria Komorowska
Educa: Lisa Schrooten
P.R.: Brent Geurts

2017-2018
Praeses: David ‘Fjuum’ Ramakers
Vice-praeses: Joppe ‘Skip’ Vandersmissen
Quastor: Kevin ‘Pantr’ Coremans
Ab-actis: Wiktoria Komorowska
Schachtenmeester: Brent Geurts
Schachtentemster: Céline ‘Solit’ Corthaut
Vertor: Hannah Thieren
Praetor: Jorge Bosch
Bacchus: Astrid ‘Manga’ Martens
Media: Toon Miermans
Sport & ontspanning: Stephanie ‘Rouchér’ Bergmans

2016-2017
Praeses: Michiel ‘Alfalpha’ Evers
Vice-praeses: Marly Moors
Quastor: Kimberly Thiels
Ab-actis: Lotte Vermeulen
Schachtenmeester: Madicken Lobbestael
Schachtentemmer: Pieter ‘Breydel’ Gythiel
Vertor: Astrid ‘Manga’ Martens
Praetor: Toon Miermans
Bacchus: Kristof ‘Knaal’ Vandewaerde
Media: Yannis ‘Woody’ de Cuyper
Sport: Nick ‘Ketsj’ Brees
Ontspanning: Dorian ‘Gaiser’ ‘t Jaeckx
P.R.: Audry ‘Fritch’ Klompers
Cantor: Jordy ‘Bintje’ Lindelauf

2015-2016
Praeses: Ruben Cox
Vice-praeses: Jordy ‘Bintje’ Lindelauf
Quastor: Madicken Lobbestael
Ab-actis: Marly Moors
Schachtenmeesteres: Elies ‘Héjz’ Keustermans
Schachtentemmer: Lieven Detilloux
Vertor: Lisa Gebbert
Praetor: Dries Werckx
Bacchus: Kristof ‘Knaal’ Vandewaerde
Media: Kevin Frank
Sport: Lotte Vermeulen
Ontspanning: Michiel ‘Lowki’ Peeters
P.R.: Astrid ‘Manga’ Martens
Cantor: Bert ‘Canvas’ Hofmans
Lustrum: Yannis ‘Woody’ de Cuyper
Dux Festi: Toon Miermans

2014-2015
Praeses: Bert Hofmans
Vice-praeses: Jenna Robert
Quastor: Yannis de Cuyper
Ab-actis: Ruben Cox
Schachtenmeester: Sibren ‘Swattoo’ Custers
Schachtentemmer: Mike ‘Onslow’ Staes
Vertor: Lieven Detilloux
Scriptor: Joyce Thoelen
Bacchus: Kevin Frank
Media: Stijn Scheeperes
Sport: Niels ‘Boomi’ Poncelet
Ontspanning: Maxime Renard
P.R.: Marly Moors

Loading