Cantus

Wat is een cantus?

Een cantus is een zang- en drinkfestijn georganiseerd door studenten. De hoofdbedoeling van een cantus blijft het verbroederen, het beter leren kennen van medestudenten aan de hand van samenzang en het delen van een glas. Goed kunnen zingen is meegenomen, maar absoluut niet noodzakelijk om aan de cantus mee te doen. Gedurende de cantus wordt er onbeperkt bier en water geschonken, dit zit in de prijs inbegrepen.

Tijdens de cantus worden er studentikoze liederen gezongen, deze staan in de codex. De cantus wordt voorgezeten door de Praeses. Wanneer de Praeses opkomt wordt de cantus ingeluid door het zingen van het Io Vivat. Vervolgens zal de Praeses alle regels uitleggen. De senior leidt de cantus, deze staat boven alle wetten en kan te allen tijde een ludieke straf opleggen wanneer iemand zich niet aan de regels houdt. Een voorbeeld van zo’n straf is ondersteboven een biertje leeg drinken. Na zo’n straf wordt er op de senior en de corona (alle overige aanwezigen naast het praesidium) geproost met de woorden ‘’prosit senior, prosit corona’’ en wordt het glas nageheven.

Loading